• info@obrintportes.cat
  • 744458800

Obrint Portes

Obrint Portes SCCL és una cooperativa sense ànim de lucre que té com a objectiu la millora de l'accés a l'habitatge per aquelles persones que no tenen aquest dret garantit. Per dur-lo a terme, rehabilitem habitatges en desús, tant de propietat pública com privada, mitjançant masoveria urbana. La forma alternativa d'accés a l'habitatge que facilita Obrint Portes consisteix en un acord entre una part propietària d'un immoble en desús i que requereix diverses accions de millora, i una part masovera. Ambdues parts marquen un temps determinat de carència de contracte de lloguer que justifiqui la inversió de temps, material i recursos humans. Així doncs, la cooperativa exerceix de vincle entre propietaris d'immobles en desús amb persones que necessiten un habitatge. Des d'una part social, utilitzem la masoveria urbana com una eina d'empoderament, d'inclusió i de transformació social, on duem a terme la nostra intervenció a partir de les necessitats de les persones amb qui treballem.

Missió, visió i valors

La Cooperativa Obrint Portes és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre que lluita pel dret a l’habitatge d’aquelles persones que no el tenen garantit. Mitjançant la rehabilitació d’habitatges en desús a través de la masoveria urbana, la cooperativa pretén augmentar el nombre d’habitatges dignes i assequibles.

Espanya és capdavantera dels països amb més habitatges en desús d’Europa, mentre que, per altra banda, els joves espanyols som gairebé a la cua respecte possibilitat d’emancipació, situant-nos de mitjana pràcticament a 30 anys.

Sense dubte, els joves som un col·lectiu en risc d’exclusió social en l’àmbit de l’habitatge. Els contractes inestables, juntament amb l’augment continuo dels preus dels lloguers, fan del dret de l’habitatge un autèntic luxe per moltes persones. Obrint Portes SCCL utilitza les alternatives d’accés a l’habitatge com la masoveria urbana com a eina de transformació social, augmentant el nombre d’habitatges de

lloguer assequible per persones que el sistema d’habitatge especulatiu actual deixa al marge.

La cooperativa pretén situar les alternatives d’accés a l’habitatge com una possibilitat més a l’hora de cercar habitatge digne i assequible arreu de tot el territori. La cooperativa pretén situar les alternatives d’accés a l’habitatge com una possibilitat més a l’hora de cercar habitatge digne i assequible arreu de tot el territori

La cooperativa treballa a partir dels valors de l’Economia Social i Solidària. L’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la gestió democràtica, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat són alguns dels valors que pauten la nostra línia d’intervenció. Com a educadores socials, cerquem la inclusió social d’aquelles persones que no la tenen garantida, prioritzant les necessitats de les persones i posant aquestes al centre, mentre les fem protagonistes del seu propi canvi.

Model

La metodologia utilitzada en aquest projecte es basa en l'atenció centrada en les persones i les seves necessitats. A partir de les dificultats per accedir a un habitatge digne i assequible de lloguer a les ciutats i pobles. Des d'Obrint Portes es realitza un treball multidisciplinari per tal d'abordar les necessitats de les persones en l'àmbit de l'habitatge. D'una banda, cerquem habitatges en desús que requereixin ser rehabilitats per poder-hi viure i en negociem la cessió d'ús o lloguer de llarga durada. Un cop es localitza un habitatge, es du a terme l'estudi de les rehabilitacions necessàries i les diferenciem entre les que es poden realitzar amb masoveria urbana i les que requereixen el treball de persones professionals. Un cop els professionals han acomplert aquestes tasques, cerquem les persones masoveres que participaran en el projecte.

El perfil d'aquestes persones dependrà de les característiques de l'habitatge i les necessitats d'aquests. També se'ls demana un mínim d'ingressos per poder fer front a les despeses dels subministraments i al futur lloguer assequible un cop se'ls acabi la carència de lloguer per les hores invertides. Les tasques a portar a cap, són supervisades per un cap d'obra, que acompanya i forma als participants al projecte. Així, a part de garantir un habitatge digne, es fomenta la inclusió laboral
dels participants.

Un cop l'habitatge ja està tot finalitzat, les persones poden entrar-hi a viure. Se'ls comptabilitza les hores invertides i es calcula el temps de carència de lloguer. Després d'aquest temps, els habitatges tenen un lloguer assequible que no augmentarà i que en cap cas serà superior a 3€/m2. També es realitza un acompanyament de les masoveres els primers mesos.

Aquest preu, suposa una rebaixa pràcticament del 50% respecte als preus de mercats actuals, on el preu mitjà de lloguer per m2 és de 6,93€.

Coneix els nostres projectes

Novetats

[instagram-feed feed=1]