• info@obrintportes.cat
  • 744458800

En dades, els projectes que hem realitzat durant aquests anys, són els següents: 

+ 15 projectes privats i públics

+ 34 persones han accedit a un habitatge digne

+10 projectes de Masoveria Urbana

LLEIDA

Lleida capital i provincia

  • 5 pisos cedits per l’Ajuntament de Lleida a través de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) i rehabilitats mitjançant masoveria urbana
  • 3 pisos de propietat privada i cedits per a dur a terme la seva rehabilitació mitjançant la masoveria urbana. 
  • 11 pisos gestionats (els 8 de masoveria urbana més 3 pisos de gestió immobiliària ètica. 
  • Més de 20 joves han format part de la cooperativa afavorint la seva inserció laboral. 

A més a més, actualment estem treballant en un edifici que ha comprat la cooperativa i que està rehabilitant en el qual s’incorporaran 4 habitatges més. 

També estem rehabilitant dues oficines d’una entitat social, que estaran acabades properament i estem iniciant diferents reformes privades. 

IGUALADA

  • En col·laboració amb l’Ajuntament d’Igualada, Obrint Portes ha iniciat un projecte pioner de masoveria urbana a la capital de l’Anoia.
  • A més a més, gestionem 2 pisos de propietat privada a la ciutat.
  • Actualment estem treballant per continuar desenvolupant nous projectes (privats i públics).