• info@obrintportes.cat
  • 744458800

La cooperativa Obrint Portes pretén abordar de forma integral les alternatives d’accés a l’habitatge de forma integral.

Així doncs, ofereix els seus serveis a tots els agents implicats, tant a aquelles persones propietàries d’habitatges en desús i administracions que estiguin interessades en reactivar el parc d’habitatge en desús del seu municipi, com a persones que cerquin un habitatge digne i assequible.

● Promoció i divulgació d’alternatives d’accés a l’habitatge

●  Realització de xerrades informatives

●  Projectes integrals de masoveria urbana: captació d’habitatges en desús per realitzar projectes de masoveria, estudi de les necessitats d’habitatge, cerca i selecció de persones masoveres, redacció dels contractes, temporalització i planificació de les rehabilitacions, gestió de les obres, estudi de les obres masoveritzables, formació i seguiment de les persones masoveres.

●  Realització d’un informe del projecte realitzat.

● Projectes integrals de masoveria urbana: estudi de les necessitats d’habitatge, cerca i selecció de persones masoveres, redacció dels contractes, temporalització i planificació de les rehabilitacions, gestió de les obres, estudi de les obres masoveritzables, formació i seguiment de les persones masoveres.

● Orientació en la cerca d’habitatge assequible, informació de les alternatives d’accés a l’habitatge, inscripció a la borsa de sol·licitants d’habitatge, acompanyament, formació i seguiment durant les rehabilitacions en cas de ser seleccionats per algun dels immobles.