• info@obrintportes.cat
  • 744458800

OBRINT PORTES SCCL REHABILITARÀ DOS NOUS HABITATGES I UN LOCAL A LLEIDA DE PROPIETAT PRIVADA MITJANÇANT MASOVERIA URBANA

OBRINT PORTES SCCL REHABILITARÀ DOS NOUS HABITATGES I UN LOCAL A LLEIDA DE PROPIETAT PRIVADA MITJANÇANT MASOVERIA URBANA

La cooperativa ha arribat a un acord amb la propietat de cessió de 5 anys en el cas dels habitatges i de dos anys en el cas del local.

La ciutat de Lleida tindrà un nou projecte de masoveria urbana en clau social al centre històric de la mà de la cooperativa sense ànim de lucre Obrint Portes. Aquesta vegada, es tracta d’un edifici de 4 plantes, on la cooperativa gestionarà la rehabilitació del local, que esdevindrà la seu de l’entitat, i de dos dels habitatges.

Aquest nou projecte arriba després de l’èxit del projecte pilot amb propietat privada finalitzat fa escassament unes setmanes. L’entesa amb la propietat ha estat molt senzilla, ja que aquesta tenia molta predisposició d’oferir els seus immobles en desús per formar part d’un projecte social. La durada aproximada de les rehabilitacions del local i dels habitatge serà de 10 mesos.

La part propietària es farà càrrec de les despeses dels materials i dels professionals, mentre que Obrint Portes farà la selecció, acompanyament i seguiment de la part masovera, la mà d’obra, la gestió de les rehabilitacions, la posterior gestió de l’habitatge i de totes les despeses de l’immoble. A part, la part propietària rebrà mensualment una renta en concepte de lloguer assequible.

Pel què fa als habitatges, dos apartaments de 30m2, esdevindran, un cop rehabilitats, la llar de dos joves amb dificultats d’accés a l’habitatge. Gràcies a la seva participació en algunes tasques de les rehabilitacions amb l’acompanyament de professionals, els joves tindran una carència de lloguer i un posterior lloguer assequible. Aquest model alternatiu esdevé una millora significativa a l’accés a l’habitatge de les persones joves, mentre que aporta a la propietat la rehabilitació i manteniment del seu immoble. A més, el fet de rehabilitar espais en desús evita la degradació del barri i es treballa per la seva dignificació.

Respecte el local, una vegada es realitzi l’adequació necessària, esdevindrà la nova seu d’Obrint Portes, un espai que pretén ser, més enllà del punt d’atenció de l’entitat, un espai plural i obert compartit amb altres entitats del barri.